tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

3 definitions by TiK

 
1.
Bush is a warmonger
viết bởi TiK 02 Tháng chín, 2004
 
2.
see autocrat
also see liar, warmonger
Tony Blair is an autocrat
viết bởi TiK 01 Tháng chín, 2004
 
3.
A person who exerts strong control over others.
Tony Blair is an fucking autocratc
viết bởi TiK 01 Tháng chín, 2004