tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by Tigg

 
1.
Laugh out loud ZUBALEEZOO!
Nab: Magikal trev0rz
Tigg: LOLZ!
viết bởi Tigg 19 Tháng mười một, 2005