1 definition by Tin6996

Top Definition
The cool way of saying "Get out?!" Or "No way!" Also a way of saying "Shut the fuck up." Like in disbelief or pure pissed offedness.
Jimmy: "Yo I drank five whole beers and I ain't even buzzin."
Tyler: "Fuck outta here."

Jimmy: "Wait, 5 times 5 is 25.. Right?"
Tyler: "Fuck outta here."

Jimmy: "Lil Wayne is by far the best rapper of all time."
Tyler: "Fuck outta here."

Jimmy: "Dude I got head from that dime you were hitting on last night!"
Tyler: "Fuck outta here."
viết bởi Tin6996 26 Tháng tư, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×