tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Tiny Organ

 
1.
had
1. Taken advantage of.
My girlfriend said she didn't cheat on me, later I found out I was had.
viết bởi Tiny Organ 21 Tháng chín, 2006