2 definitions by Tom Cohen

Top Definition
A feeling like jetlag that happens after you use your computer after sunset and the bright backlight tricks your body into thinking it's still daytime.

(For details, google "photoentrainment".)
I was online until midnight last night, and now I feel like I'm still on Tokyo time. Net lag sucks.
#netlag #net lag #netlagged #net lagged #jetlag #jet lag #jetlagged #sleep deprivation #circadian #circadian clock #circadian rhythm #internal clock #sleep #photoentrainment #time zone #timezone
viết bởi Tom Cohen 30 Tháng mười một, 2009
A feeling like jetlag that happens after you use your computer after sunset and the bright backlight tricks your body into thinking it's still daytime.

(For details, google "photoentrainment".)
I was online until midnight last night, and now I feel like I'm still on Tokyo time. Netlag sucks.
#netlag #net lag #netlagged #net lagged #jetlag #jet lag #jetlagged #sleep deprivation #circadian #circadian clock #circadian rhythm #internal clock #sleep #photoentrainment #time zone #timezone
viết bởi Tom Cohen 30 Tháng mười một, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×