3 definitions by Tom-E

Top Definition
Pronouced ( D OE S)

This is the South African word for a cunt or pussy.
1 - That girl had such a tight doos.

2 - That guy causing trouble there is such a doos.
viết bởi Tom-E 17 Tháng chín, 2006
Kak
Pronounced (K U K) is the South African word for shit.
You screwed who? Dont talk kak to me brother!
viết bởi Tom-E 17 Tháng chín, 2006
The word the British use for faggot...
(As seen in Lock, Stock and 2 smoking barrels)

Barry: Hello my boy, fancy a lolly?

Little Chris: Piss of ya Nunce!!!
viết bởi Tom-E 17 Tháng chín, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×