tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Tootie92

 
1.
It is when you rub shit across your upper lip.
Hey baby, dirty sanchez for $5.
viết bởi Tootie92 26 Tháng mười hai, 2009