tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by TopDogg69

 
1.
CB
Crazy Bitch
Matias: OMG that girl is sooo clingy
Ravi: She's a CB yo!
Carlos: Wat's a CB?
Matias: Crazy Bitch
viết bởi TopDogg69 03 Tháng năm, 2010