tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Torsion_Whore_666_1993

 
1.
opposite of heterostraight
check out that homogay guy going to pick up his antiretroviral drugs
viết bởi Torsion_Whore_666_1993 28 Tháng mười, 2012