tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

2 definitions by Totum_man

 
1.
like damn it
when playin on ur comp and it freezes..then you say "Haychiway"
viết bởi Totum_man 09 Tháng chín, 2003
 
2.
Someone who can dribble a b-ball like crazy
he's got "Crazy Legs"
viết bởi Totum_man 09 Tháng chín, 2003