tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Trackrabbit

 
1.
White girl with a booty!
"She's a whooty"
viết bởi Trackrabbit 15 Tháng chín, 2008