tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Travis Glossop

 
1.
When you are 'Chillin' or 'Relaxing' on your own.
Because you are chillin on your bill.
(On MSN)
Danny Says:
So what you doin?
Travis Says:
Chibillin you?
Danny Says:
Yeah man, same :)
viết bởi Travis Glossop 09 Tháng mười, 2007