tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by TrevorM

 
1.
Underpants, shorts.
Bob was minging, he had not changed his kacks in weeks.
viết bởi TrevorM 05 Tháng mười hai, 2008