tìm từ bất kỳ, như là bae:

2 definitions by Tri

 
1.
tri
the most sexiest, heroic, lovable guy with a huge dick that has a very good use to it..
Tri gets girls everywhere he goes.
Girls lets Tri do anything to them.
viết bởi Tri 11 Tháng chín, 2004
 
2.
the hippest girl on the block
nhathy is a dork.
viết bởi tri 30 Tháng ba, 2004