tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Trinidia

 
1.
On Like Boiled Corn
We OLBC
viết bởi Trinidia 04 Tháng mười một, 2011