tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Trivoke

 
1.
A name common in Finland and other Scandinavian countries. Masculine name.
Hello, my name is Jarppi.
viết bởi Trivoke 17 Tháng tám, 2007