tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by TroubleCee

 
1.
Get outta here, vamo nos (spanish).
"BANG BANG BANG BANG! VAMANOS, VAMANOS!!!" from "Electric Worry", Clutch, 2007.
viết bởi TroubleCee 13 Tháng một, 2008