tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by TruBiDoR

 
1.
A girl who has a very big and jiggly ass.
Damn, that girl has a bonkey.
viết bởi TruBiDoR 30 Tháng bảy, 2009