tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by Tubbsy

 
1.
A guy that acts and 'thinks' he is a bit of a ladies man.
'Wilks is a right Shabba'
viết bởi Tubbsy 12 Tháng hai, 2004