tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by Tuquehead

 
1.
Poop.
"Oh man! I just tuqued in my hat!"
viết bởi Tuquehead 11 Tháng chín, 2009