tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by TurkishDelight97

 
1.
The act of composing a symphony.
"There was a symposum going on to create a symphony."
viết bởi TurkishDelight97 07 Tháng năm, 2010