tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

1 definition by Tuula

 
1.
A variation of tl;dr, meaning 'too long, don't care'
Person 1: BLAH BLAH BLAH TEXT TEXT TEXT I'M IMPORTANT READ WHAT I DID TODAY!"

Person 2: tl;dc
viết bởi Tuula 15 Tháng chín, 2008