tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by Twixybitch

 
1.
BFA
Better Fucking Attitude
Bitch! You Need A BFA
viết bởi Twixybitch 19 Tháng bảy, 2011