tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by Tyner

 
1.
DTF
Down to fuck
yo is that chick DTF or what?
viết bởi Tyner 10 Tháng bảy, 2008