tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

1 definition by Tyresha

 
1.
An out of control look.
Her hair is bufunky!
viết bởi Tyresha 09 Tháng mười, 2007