tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by U53i2

 
1.
js
JavaScript (a dynamic, prototype-based scripting language)
you should learn some js
viết bởi U53i2 08 Tháng bảy, 2012