tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by UNICODE

 
1.
An abreviated way of writting Serious Business.
Internet is SRSBSNS! Respect!
viết bởi UNICODE 21 Tháng mười một, 2008