tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by V pride gangsta

 
1.
To get caught masturbating by your mother
David sure will never be the same after pulling a huey last night.
viết bởi V pride gangsta 27 Tháng tám, 2010