tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

1 definition by VA CHICK 4 LIFE

 
1.
a vagina, snatch, pussy or twat
i am gonna wash my cootie kat so i can get some dick tonight
viết bởi VA CHICK 4 LIFE 01 Tháng tư, 2006
8 1