tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by VD2098

 
1.
BDI
an acronym for "big dumb idiot"
"did you see that guy jump off the bridge?"
"ya what a bdi"
viết bởi VD2098 22 Tháng ba, 2010