tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by VLJank

 
1.
Very attractive looking women.
Did you see all that talent at that Hair Salon? No wonder everyone goes there.
viết bởi VLJank 25 Tháng năm, 2006