6 definitions by VVoody

To masterbate after you have taken a viagra because your partner passes out or doesn't want to have sex.
John had to viagrabate because he had taken a viagra and his girlfriend passed out on him.
viết bởi VVoody 14 Tháng hai, 2006
a rag used to whipe someones ass instead of paper
jimmy didnt like to use toilet paper to whipe his ass so he used a rag
viết bởi VVoody 11 Tháng chín, 2003
the laugh santa clause says during christmas time
ho ho ho ho merry X-mas
viết bởi VVoody 11 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×