tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by Vajayjay Rimes

 
1.
Lisa and I are gonna party in Lesbianapolis this weekend.
viết bởi Vajayjay Rimes 18 Tháng sáu, 2007