tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Vanilla Face keepin it real

 
1.
OK, Dope, Fasho, sounds good
Sprint
viết bởi Vanilla Face keepin it real 19 Tháng một, 2011