tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by Venus9

 
1.
A polite way to say "go to hell"
a: *gives the finger*
b: Bless your heart!
viết bởi Venus9 01 Tháng ba, 2006