tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by VincentCunning

 
1.
Love. U. For. Fun: A love I have between my friends. Not quite a serious love, But a fun love.
Me: I L.U.F.F Teana and Ashley <3
Random Kid: Dude your crazy
Me: Shuddup...
viết bởi VincentCunning 23 Tháng mười một, 2008