tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by Vinny T

 
1.
Hairy nipples
She's got nice boobs but she's got olbens.
viết bởi Vinny T 21 Tháng năm, 2004