tìm từ bất kỳ, như là wcw:

1 definition by VoodooVille

 
1.
bdf
Big Dumb Face

Side project of Wes Borland
"Did you hear that?"
"Yeah it was bdf"
viết bởi VoodooVille 24 Tháng tư, 2004