tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by WAVY3x

 
1.
GUN..plain n' simple! That other slang for it "That bitch is so Rachet" is dumb iz fuck!!
I don't care! if dem niggas want beef.. I got da rachet nigga!
viết bởi WAVY3x 03 Tháng sáu, 2013