3 definitions by Waffy AJ

Top Definition
Verb- Major steez; highest level on the steezmometer

Noun- The most pimpin person in the world.
Diego: "Hey girls"
Girls: "Fuck me Diego"
viết bởi Waffy AJ 07 Tháng năm, 2009
A cool dude.

A homie.

A person.

A little dog.
Waffy AJ: "What up dawggie!"
Rompeculos: "Yo! You's a real dawggie AJ!"
Waffy AJ: "Thanks dawggie"
Rompeculos: "Did you see the dawggie barking last night when he was fucking that female dawggie?"
Waffy AJ: "Yea, it was crazy dawggie"
viết bởi Waffy AJ 10 Tháng năm, 2009
Silly; cute; funny.
Girls: "AJ is so waffy that I wanna fuck him."
Girls 2: "Yes yes, we agree."
viết bởi Waffy AJ 10 Tháng năm, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×