tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Wasnivek

 
1.
H8ers of the Fucked up "KKK"
i'm asian and not rascist. Ku Klux Niggas (KKN) owns KKK!
viết bởi Wasnivek 25 Tháng chín, 2006