tìm từ bất kỳ, như là rockabilly girl:

3 definitions by Waterfalls__

 
1.
a word descirbing something grimy and icky.
ewww, that's really grody.
viết bởi Waterfalls__ 15 Tháng chín, 2005
 
2.
a word describing something cool and rather poofy.
your pants are totally pojo, dude.
viết bởi Waterfalls__ 15 Tháng chín, 2005
 
3.
caustic; biting; sarcastic.
He smiled, menacing at her with mordant glee.
viết bởi Waterfalls__ 15 Tháng chín, 2005