tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:

1 definition by Wayho

 
1.
Ku
Another term for Marijuana, bud, etc...
1. Lets go buy some ku.
2. You want some ku?
viết bởi Wayho 02 Tháng mười, 2013