tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Wayne Edwardo

 
1.
Funnier then just plain LOL
Example Guy says:
An example thats funny

Example Guy2 says:
LOLZ
viết bởi Wayne Edwardo 20 Tháng một, 2009