tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Wayne Hoy

 
1.
(adj.) crazy in a good way, brilliantly insane
That girl is so cackin, I never know what to expect next.
viết bởi Wayne Hoy 05 Tháng mười hai, 2007