tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Weasel ent

 
1.
Another word commenly used for Arabian vagina.
That big headed nigga got him some stank ass Hachem!
viết bởi Weasel ent 24 Tháng sáu, 2007
10 10