tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Werdan

 
1.
Slang for masturbating.
While Thomas was chatting to Andrew, he started bating.
viết bởi Werdan 18 Tháng năm, 2006