tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:

1 definition by Wexford Man

 
1.
To hit or smack (Irish sl.) similar to clout,wallop etc.
"If I catch you, I'll larrap you, horrid child!.
viết bởi Wexford Man 19 Tháng ba, 2005