tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by WhiteBiotchSlappa

 
1.
A wanna be hoe but aint nothing but a bitch.
Kirby Raclow
viết bởi WhiteBiotchSlappa 28 Tháng hai, 2004