tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by Wolf3235

 
1.
It's like the juggernaut but it's a nigger instead.
Bitch I'm the Jigganaut!
viết bởi Wolf3235 28 Tháng năm, 2007